โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
KMกลุ่มสาระฯภาษาไทย
กิจกรรม "๒๖ มิถุนา รำลึกครูกลอน สุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรม "๒๖ มิถุนา รำลึกครูกลอน สุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐