ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
KMกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ค่ายวิทย์สสวท.2
ภาพบรรยากาศโครงการเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.
ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จังหวัดแพร่ (2/4)