โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
KMกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา “แฟนพันธุ์แท้พุทธประวัติ”

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๖   
วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชชนนี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง