ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
KMกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา “แฟนพันธุ์แท้พุทธประวัติ”

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๖   
วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชชนนี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง