โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
KMกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.9 KB