โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
KMอนุบาล
KMอนุบาล(ห้องเรียนปกติ)
กิจกรรมวันไหว้ครู
ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.52 KB