ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานประกันคุณภาพ
sar ครูปี 59(NEWใช้) Word Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 94
งานนโยบายและแผน
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.76 KB 95
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 88.86 KB 79
บันทึกข้อความการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 99
ปกการเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 108
งานนิเทศและติดตามผล
ID plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 161.81 KB 118
SARโรงเรียนปี2559
9.ประกาศกระทรวงและคณะกรรมการตรวจสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.18 KB 77
8.บันทึกความเห็นชอบSAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.56 KB 76
7.บันทึกการให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.76 KB 79
6.ส่วนที่3-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 738.27 KB 75
5.ส่วนที่2 SARอนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.25 KB 81
4.ส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 152
3.สารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.29 KB 70
2.คำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.12 KB 77
1.ปกรายงานประจำปีของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.2 KB 78
งานบริหารงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนพฤศจิกายน 2561)" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 38