ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ ร่วมงานวันครู ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ ร่วมงานวันครู ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ เป็นประธานในการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 "ครูดี ศิษย์ดีมีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 5 ท่าน ได้รับมอบเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2562,10:04   อ่าน 112 ครั้ง