ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะ พบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นางกัญญาณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ และคณะ พบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามโครงการป้อเมืองแป้พบปะนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทางราชการและผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจสำคัญ ๓ ภารกิจ ประกอบด้วย ภารกิจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการบริหารจัดการขยะ เพื่อขอความร่วมมือนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะของสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562,11:16   อ่าน 124 ครั้ง