ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียนโดยใช้กิจกรรมทางภาษา (Field Trip) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 และ 2/1
นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ร่วมกับคณะครูโครงการ Mini English Program 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียนโดยใช้กิจกรรมทางภาษา (Field Trip) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 และ 2/1 
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และศูนย์เรียนรู้ย้อมผ้าหม้อห้อมบ้านป้าเหงี่ยม บ้านทุ่งโฮ้ง 
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562,11:19   อ่าน 115 ครั้ง