ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 #แก้ไข ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 (อ่าน 11) 17 ก.ย. 61
สรุปผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 และ6/3 (อ่าน 154) 30 พ.ค. 61
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่คุณสมบัติครบที่จะได้รับการประเมินความพร้อมเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2(4ขวบ) อนุบา (อ่าน 401) 23 ก.พ. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Top Ten คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษ (อ่าน 294) 12 ก.พ. 61
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 (อ่าน 201) 17 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 536) 12 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสอน ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาพลศึกษา (ว่ายน้ำ) (อ่าน 251) 01 ก.พ. 61
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 346) 18 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิิบัติการสอน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 230) 11 ม.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูจ้างสอน วิชาภาษาอังกฤษและพลศึกษา ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวในวั (อ่าน 233) 14 พ.ย. 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างส่วมนักเรียนชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ... (อ่าน 205) 16 พ.ย. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิิบัติการสอน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 196) 09 พ.ย. 60