โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
ข่าวประชาสัมพันธ์
แห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 36) 07 ก.ค. 60
แห่เทียนป.6 (อ่าน 40) 07 ก.ค. 60
แห่เทียนป.5 (อ่าน 30) 07 ก.ค. 60
แห่เทียนป.3 (อ่าน 35) 07 ก.ค. 60
แห่เทียนป.1 (อ่าน 26) 07 ก.ค. 60
แข่งขันว่ายน้ำ (อ่าน 30) 14 มิ.ย. 60
การแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.แพร่ แชมเปี้ยนชิพ 2017 (อ่าน 44) 14 มิ.ย. 60
เปลี่ยนผ้าห่มสไบพระมหาเมธังกร ในวันรดน้ำดำหัวครูอาวุโส โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ (อ่าน 74) 13 เม.ย. 60
พระมหาเมธังกร (อ่าน 58) 13 เม.ย. 60
พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส (อ่าน 61) 13 เม.ย. 60
พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส (อ่าน 49) 13 เม.ย. 60
พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส (อ่าน 59) 13 เม.ย. 60
พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส 13 เม.ย.60 ณโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ (อ่าน 47) 13 เม.ย. 60
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อวางแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 46) 03 เม.ย. 60
คณะครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ (อ่าน 47) 03 เม.ย. 60
คณะครูและบุคลากร (อ่าน 52) 03 เม.ย. 60
สายชั้นป.6 ประเมินผลกลุ่มย่อย (อ่าน 42) 03 เม.ย. 60