ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 256.... อัพเดตล่าสุด 8 ก.พ. 62 (อ่าน 1222) 09 ม.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูจ้างสอน วิชาสังคมศึกษา (อ่าน 217) 07 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสอน ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 234) 02 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว #ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูจ้างสอน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 247) 27 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 #แก้ไข ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 (อ่าน 307) 17 ก.ย. 61
สรุปผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 และ6/3 (อ่าน 376) 30 พ.ค. 61
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่คุณสมบัติครบที่จะได้รับการประเมินความพร้อมเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2(4ขวบ) อนุบา (อ่าน 642) 23 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 770) 12 ก.พ. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Top Ten คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษ (อ่าน 490) 12 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสอน ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาพลศึกษา (ว่ายน้ำ) (อ่าน 407) 01 ก.พ. 61
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 (อ่าน 359) 17 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิิบัติการสอน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 353) 11 ม.ค. 61
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 567) 18 ธ.ค. 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างส่วมนักเรียนชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ... (อ่าน 344) 16 พ.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูจ้างสอน วิชาภาษาอังกฤษและพลศึกษา ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวในวั (อ่าน 393) 14 พ.ย. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิิบัติการสอน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 318) 09 พ.ย. 60