ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
PHRAE EDUCA 2019 พัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ (อ่าน 14) 04 ก.ย. 62
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร (อ่าน 13) 04 ก.ย. 62
เด็กชายนพณัฐ เวียงทอง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน SUDOKU ในรายการ Maxploys Tripple Game (อ่าน 27) 04 ก.ย. 62
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 47) 09 ส.ค. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (อ่าน 49) 26 ก.ค. 62
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 50) 25 ก.ค. 62
ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 (อ่าน 48) 16 ก.ค. 62
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อ่าน 45) 08 ก.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 256.... อัพเดตล่าสุด 8 ก.พ. 62 (อ่าน 1344) 09 ม.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูจ้างสอน วิชาสังคมศึกษา (อ่าน 310) 07 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสอน ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 308) 02 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว #ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูจ้างสอน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 330) 27 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 #แก้ไข ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 (อ่าน 382) 17 ก.ย. 61
สรุปผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 และ6/3 (อ่าน 447) 30 พ.ค. 61
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่คุณสมบัติครบที่จะได้รับการประเมินความพร้อมเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2(4ขวบ) อนุบา (อ่าน 714) 23 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 827) 12 ก.พ. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Top Ten คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษ (อ่าน 555) 12 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสอน ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาพลศึกษา (ว่ายน้ำ) (อ่าน 456) 01 ก.พ. 61
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 (อ่าน 404) 17 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิิบัติการสอน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 389) 11 ม.ค. 61
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 828) 18 ธ.ค. 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างส่วมนักเรียนชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ... (อ่าน 401) 16 พ.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูจ้างสอน วิชาภาษาอังกฤษและพลศึกษา ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวในวั (อ่าน 450) 14 พ.ย. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิิบัติการสอน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 361) 09 พ.ย. 60