ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเกวลี พลอยประดิษฐ
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นิติศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0812585983
อีเมล์ : babanop.nt@gmail.com
ที่อยู่ :
70/1 ม.2 บ้านนาแหลม ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ ครูจ้างสอน วิชาว่ายน้ำ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การแข่งขันว่ายน้ำ URU Swimming Championship 2017 (จ.อุตรดิตถ์)
2 การแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560
3 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ อบจ.แพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2017