กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเสาหฤทธิ์ โสภิตประภา
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0966367098
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การแข่งขันว่ายน้ำ URU Swimming Championship 2017 (จ.อุตรดิตถ์)
2 การแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560