ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์   เป็นรูปช้างชูคบเพลิงเปล่งรัศมี ประดิษฐ์อยู่บนก้อนเมฆ ตอนล่างก้อนเมฆพมีอักษรชื่อเมธังกราวาส อยู่ภายในป้ายชายธง ในกรอบวงกลม ด้านล่างกรอบวงกลมเป็นปรัชญาของโรงเรียน  ปัญญา หิ เสฎฐา” ผู้มีปัญญาเป็นผู้ประเสริฐสุด

              ช้างชูคบเพลิง หมายถึง สัญลักษณ์ประจำตัวของผู้ก่อตั้งโรงเรียน เพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรือง ประดุจแสงสว่างของคบเพลิง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ คือ ต้นหางนกยูงไทย
สีประจำโรงเรียน
สี คือ สีดำ-แดง 
สีดำ หมายถึง  ความเข้มแข็ง อดทนและความรัก 
สีแดง หมายถึง การรวมพลังและความสามัคคี 
 
สีดำและแดง รวมแล้วหมายถึง สายเลือดแห่งความเข้มแข็ง ความอดทน ความสามัคคี ความรัก