ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศิริวัฒน์ แสงศิริ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนิพนธ์ วงษ์ญาติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวลัดดา เทพจันตา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางชนิดาภา คำปัญจะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1