ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
KMกลุ่มสาระฯสุข-พลศึกษา
ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่ ดาวรุ่งมุ่งสู่สปอร์ตฮีโร่ 2017
ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่ ดาวรุ่งมุ่งสู่สปอร์ตฮีโร่ 2017
ในวันจันทร์ที่ 11  ธันวาคม  2560
ทีมโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ
 
รุ่นอายุ 10-12 ปี ชาย    1.  ด.ช ภัทรดนัย  พลานนท์    1. เหรียญทอง  2  เหรียญ
                                                                                 2. เหรียญเงิน  4  เหรียญ
                                                                                 3. เหรียญทองแดง  4  เหรียญ    และได้อันดับที่  2  ของรุ่นอายุ 10-12 ปี ช
 
                                     2.  ด.ช ธนวิชญ์  สายัณห์        1. เหรียญเงิน  1  เหรียญ
                                                                                 2. เหรียญทองแดง  3  เหรียญ
 
                                     3.  ด.ช กฤชณัท  จอมทัน        1. เหรียญทอง  1  เหรียญ
                                                                                  2. เหรียญทองแดง  1  เหรียญ
 
                                     4.  ด.ช ทินภัทร  ประจันเขตต์  1. เหรียญเงิน  2  เหรียญ
                                                                                  2. เหรียญทองแดง  4  เหรียญ
 
                                     5.  ด.ช ณิชพงศ์  กันตะนา       1. เหรียญทอง  9  เหรียญ
                                                                                  2. เหรียญเงิน  2  เหรียญ        และได้อันดับที่  1  ของรุ่นอายุ 10-12 ปี ช
 
                                     6.  ด.ช เตชวิช  กิติสาร          1. เหรียญทอง  4  เหรียญ
                                                                                2. เหรียญเงิน  4  เหรียญ          และได้อันดับที่  3  ของรุ่นอายุ 10-12 ปี ช
 
รุ่นอายุ 7-9 ปี หญิง       7.  ด.ญ ณฤดี  ศรีเจริญภาภร    1. เหรียญทอง  1  เหรียญ
 
                                    8.  ด.ญ ชนัณชิดา  ภัทรรังสิกุล  1. เหรียญทอง  4  เหรียญ
                                                                                   2. เหรียญเงิน  1  เหรียญ       และได้อันดับที่  1  ของรุ่นอายุ 7-9 ปี ญ
 
                                    9.  ด.ญ วีธรา  ครองสุข             1. เหรียญทอง  1  เหรียญ
                                                                                  2. เหรียญเงิน  2  เหรียญ
                                                                                  3. เหรียญทองแดง  1  เหรียญ    และได้อันดับที่  3  ของรุ่นอายุ 7-9 ปี ญ
 
รุ่นอายุ 10-12 ปี หญิง  10.  ด.ญ จุฑามณี  สุคันธมาลา     1. เหรียญเงิน  6  เหรียญ
                                                                                     2. เหรียญทองแดง  1  เหรียญ
 
                                    11.  ด.ญ วรนุชนันท์  พัชรณิศนุชัย 1. เหรียญทอง  1  เหรียญ
 
                                    12.  ด.ญ อนัญญา  ภัทรรังสิกุล    1. เหรียญทอง  4  เหรียญ
                                                                                     2. เหรียญเงิน  2  เหรียญ
                                                                                     3. เหรียญทองแดง  3  เหรียญ    และได้อันดับที่  3  ของรุ่นอายุ 10-12 ปี ญ
 
                                    13.  ด.ญ กรรวี  ยะกะจาย             1. เหรียญทอง  9  เหรียญ
                                                                                      2. เหรียญเงิน  2  เหรียญ        และได้อันดับที่  1  ของรุ่นอายุ 10-12 ปี ญ
 
รุ่นอายุ 13-15 ปี หญิง  14.  ด.ญ ชมพูนุท  พลอยประดิษฐ    1. เหรียญทอง  6  เหรียญ
                                                                                         2. เหรียญทองแดง  3  เหรียญ
                                                                                         3. เหรียญทองแดง  2  เหรียญ   และได้อันดับที่ 3  ของรุ่นอายุ 13-15 ปี ญ
 
รวมเหรียญรางวัลทั้งหมด  90  เหรียญ              - ทอง  42
                                                                         - เงิน  29
                                                                         - ทองแดง  19     และได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่  1
 
***ทั้งนี้  ด.ช ณิชพงศ์  กันตะนา   ด.ญ กรรวี  ยะกะจาย  และ ด.ญ ชมพูนุท  พลอยประดิษฐ***
ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดแพร่ไปแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศดาวสุ่งมุ่งสู่สปอร์ตฮีโร่ ที่ จ.เชียงใหม่ ในเดือน มกราคม 2561

 
ครูผู้ควบคุมทีม      1. นายคฑาวุธ  ฟ้าเลื่อน       2. นางสาวพิมพา  วงศ์หาญ   3. นางสาวสุกัญญา  ป่าธะนู 
                              4. นางสาวเจษฎาภรณ์  ทองละมุล
 
ครูผู้ฝึกสอน            นางเกวลี  พลอยประดิษฐ               และนายเสาหฤทธิ์  โสภิตประภา