ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชูชัย ปาคา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดาวรรณ นิพันธกุศล
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5