ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกาญจนา หลิมภาพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวณัฐสุดา ฟุ่นเต่ย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวนุจรี ประพรง
ครูอัตราจ้าง

นายชูชัย ปาคา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวธิดาวรรณ นิพันธกุศล
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5