ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทักษะเพื่อชีวิต(ว่ายน้ำ)
ทักษะเพื่อชีวิต(ว่ายน้ำ)