ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไชยธรรม
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2563,22:06   อ่าน 333 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ คะแนน 83.90 ระดับทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงพรรณพัชร พงษ์เพชร 2. เด็กหญิงกานต์พิชชา ขันคำนันต๊ะ 3. เด็กหญิงมารีน ใจธรรม
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2563,22:11   อ่าน 172 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกม Click for Kids to Change our Hearts and Care for The World
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพนิตนันท์ จารุเลิศพิศุทธิ์,เด็กหญิงโชติกา เวชอุบลและเด็กหญิงณัฎฐ์ทวี ภัทรวรรณ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2562,17:51   อ่าน 247 ครั้ง