ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ไขผลสัมฤทธิ์เรื่องการบวก ลบ คูณหาร ระคน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฏร์นุกูล) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภมาส เรือนไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,10:19  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยกร อิ่นคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,10:16  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ไขผลสัมฤทธิ์เรื่องการคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางศรัญญา ปัญญาส่อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2562,14:27  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย กิตติสมร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560,17:39  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..