ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ไขผลสัมฤทธิ์เรื่องการบวก ลบ คูณหาร ระคน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฏร์นุกูล) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภมาส เรือนไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,10:19  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยกร อิ่นคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,10:16  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ไขผลสัมฤทธิ์เรื่องการคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางศรัญญา ปัญญาส่อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2562,14:27  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบการสอน แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning : CBL) วิชาคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2562,14:15  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถพงศ์ ใจดี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2560,18:20  อ่าน 318 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย กิตติสมร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560,17:39  อ่าน 344 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องสมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560,17:24  อ่าน 388 ครั้ง
รายละเอียด..